כתובת מרפאה:

ריינס 18, תל אביב

סרטוני הסבר

ד”ר סלומון מושב מסביר

מעקב היריון לפי שבועות

בדיקות היריון לפי שבועות

בדיקת שקיפות עורפית

בדיקות היריון טרימסטר ראשון

בדיקות היריון טרימסטר שני

הפסקת היריון